22 Ekim 2018 YÖK Toplantımız

22 EKİM 2018 TARİHLİ YÖK BAŞKAN VEKİLİ PROF. DR. SAFA KAPICIOĞLU İLE YÜRÜTME KURULUNUN GÖRÜŞMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİN İLETİLMESİNE KARAR VERİLDİ-TOPLANTIDA KONUŞULAN KONULAR

 1. Yeni kurulan Diş hekimliği Fakültelerinde “Eğitim ve öğretim için yeterli öğretim üyesi kadrosu bulamamaları ve yeterli uygulama alanlarını oluşturamamaları nedeniyle nitelikli bir eğitim verememektedir.

  1. Konu ile ilgili olarak YÖK bünyesinde 2017 de kurulmuş olan “Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu” nun olduğu ve konunun detaylı bir şekilde rapor halinde ilgili bu kurula iletilmesi gerektiği bildirildi.

 2. Diş hekimliği Fakültesi Lisans eğitim kontenjan sayılarının artmaması gerekmektedir. Sürekli kontenjan artışları preklinik ve klinik uygulama alanlarının yetersiz kalmasına ve bire-bir eğitim gerektiren diş hekimliğinde eğitici sayısının da yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca alanında yeterli ve yetkin diş hekimlerinin yetişmemesine neden olmaktadır.

  1. Diş Hekimliğinde iyi bir Lisans eğitimi için gereklilikler ve azami şartların ne olması gerektiği ile ilgili bilimsel çalışma raporu hazırlanmalı

  2. 2030’larda Diş hekimi sayısının ihtiyacın üzerinde olması gündeme gelecektir. Diş Hekimi mezunlarında işsizlik söz konusu olmaya başlayacaktır. Bu konu YÖK’den ziyade Sağlık Bakanlığının konusu olduğu için bir rapor hazırlanarak konunun ciddiyeti anlatılmalı.

 3. YÖK’ün yeni Diş Hekimliği Fakülteleri için var olan kriterleri sağlamayan Fakültelere eğitim hakkı vermemesi. Bu kriterlere bakılmadan açılmış ve öğrenci eğitimine başlamış fakülteler mevcut.

  1. Konu not alınarak inceleneceği bildirildi.

 4. Diş Hekimliği Fakülte Lisans Eğitimi için ÖSYM sıralaması için barajın 50.000 olması.

  1. Bu konu YÖK tarafından bu yıl gündeme alınacağı söylendi.

 5. Doktoralı Öğretim üyelerinin yeni açılan fakülteler için ya da tüm fakülteler için Üniversitelerde Uzmanlık eğitiminde yer almalarının sağlanması. Uzmanlıktan gelen doktorasız öğretim üyelerinin DOKTORA eğitiminde yer almamasının sağlanması.

  1. Her ikisi için de mevzuat düzenlemesinin Sağlık Bakanlığınca yapılması gerekiyor.

  2. Uzmanlıktan gelen doktorasız öğretim üyelerinin DOKTORA eğitiminde yer almasının önünde bir engel yok.

  3. YÖK’de Uzmanlık yaparken doktora da yapabilmenin önünü açacak çalışmalar yapılıyor.

 6. Uzmanlıktan yetişen Öğretim üyeleri için Doçentlikte mutlaka Doktora yapma şartı gelmeli. Bütünleşik doktora programları hayata geçirilmeli.

  1. Konu ile ilgili bir ilerleme ve bir gelişme yok.

 7. Doktoraya girişlerin daha objektif olması için bir merkezi sınav getirilmesi konusu Dekanlar Konseyi tarafından oylanmış ve oyçokluğu ile kabul edilerek (5 ret oyu) YÖK’e iletilmesi.

  1. ALES, YDS ve DUS’tan belli bir puan almış olma gibi merkezi sınavlar mevcut olduğu için kabul görmedi. Sağlık Bilimler Enstitülerin yönetmeliğine DUS’tan belli bir puan alma şartını koyabiliyoruz. Bunu yapan Üniversiteler mevcut. (Örn: Selçuk Üniv. Sağlık Bilimler Enstitüsü)

 8. Diş Hekimliği Fakültelerinin temel bilimler ders alt yapısının güçlendirilmesi ve klinik uygulamalarının artırılması için 6 yıla çıkarılması konusu ile ilgili YÖK’ün desteğinin istenmesi.

  1. Bu konunun gerekçeli raporu, ekleri ve 6 yıl olan Avrupa-Amerika örnekleri eklenerek bu öneri YÖK-ÜAK Tıp sağlık Konseyine sunulacak.

 9. Köklü Diş Hekimliği Fakültelerindeki istekli olan Öğretim Üyelerinin belli sürelerle iyi şartlarla yeni fakültelerde belli sürelerle görevlendirilmelerinin sağlanması (Maaş haklarından, yeni açılan fakültelerdeki geliştirme ödenekleri ve hem kendi fakültesinin hem de görevlendirildiği döner sermayesinden faydalandırılması, ya da Farabi değişim programları gibi yöntemlerle).

  1. YÖK tarafından köklü üniversite hocaları için konunun daha avantajlı olabilme seçenekleri araştırılacak.

  2. Fakülte Dekanları bu köklü üniversite Dekan ve hocaları ile direkt kontak kurarak bu görevlendirmeleri isteyebilirler. Bu uygulanabilir.

 10. TUK Komisyonuna girecek Diş Hekimliği Üyelerinin seçiminde Dekanlar Konseyinin önerisi dikkate alınması.

  1. TUK’tan ayrılarak DUK kurulabilir. Sağlık bakanlığına önerilebilir.

  2. Üye sayısı artırımını daha önce Tıp Üye sayısını artırmak için yapmışlar. Biz de bu konuda ısrarcı olabiliriz.

  3. YÖK sadece bir Diş Hekimliği Fakültesinden üye belirlediği için TUK Kuruluna girecek Diş Hekimliği Üyelerinin seçiminde Dekanlar Konseyine sormak ya da önerisini almak zorunda değil. İsterse sorabilir.

 11. Uzmanlık öğrenci kontenjan dağılımı yıllık kaç ve neye göre yapılıyor.

  1. Yıllık kontenjan 700

  2. Kriterleri tam olan fakültelere ve uzmanlık alanlarına göre uzmanlık öğrencisi veriliyor. Sağlık Bakanlığında bu konuda yeni açılan fakülteler için yumuşatılması tekrar istenebilir.

  3. Fakültelerden gelen istek listeleri göz önüne alınıyor. Ancak bazen Rektörler listelerin son halini güncelleyebiliyor oldukları söylendi.

  4. Vakıf üniversitelerine de kontenjan artık veriliyor.

 12. NOTLAR;

  1. Norm kadrolar rektörlerimizde, ancak hala bazı eksiklikler var.

  2. 3 yıldır Tıp ve Diş hekimliği Klinik Uygulama da aksama olmaması için Uzman mezunlara sadece klinik uygulamada yer almaları kaydıyla Öğretim Görevlisi kadrosu verilebiliyor. Rektörlerden istenebiliyor.

  3. Yurt dışında diş hekimliğinden mezun ve ülkemizde uzmanlık sınavına girerek kazanan yabancı uyruklu öğrenciler için pratik yetersizlikleri nedeniyle 1 yıllık bir preklinik uyum eğitimi konusu Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olup olmadığına Zeynep Hoca bakacak.

  4. Taşeron elemanların sürekli işçi olmaları ile ilgili Fakültelerin artan yüklerinin üzerlerinden alınması, Denge tazminatları konusu Maliye tarafından düzenlenebilecek bir konu.

  5. Yabancı uyrukluların doktora yapmaları esnasında mutlaka lisans eğitimlerinin denkliğini almaları gerekiyor. Ya da yabancı uyrukluların doktora kontenjan isteklerinde şart olarak lisans denkliği istenebilir.

Leave a comment

Mesajınız
Name
E-mail
URL