Olağan Toplantılar

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 1 Olağan Toplantı Tutanağı
28 Mayıs 2010, Van
Başkan: Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

Dekanlar toplantısının organizasyonunu düzenleyen ve toplantı başkanı olarak seçilen Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU’nun önerisi ve diğer toplantı katılanlarını bu öneriyi desteklemesiyle Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyi Kurulmasına Oy birliği ile karar verildi. Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU ve Prof. Dr. Derviş YILMAZ, Prof. Dr. Celal TÜMER’in konsey genel sekreterliğine getirilmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra konseyin diğer üyelerinin seçimine geçildi. Konseyin diğer üyelikleri için Prof. Dr. İlknur TANBOGA, Prof. Dr. Haşan MERİÇ, Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU, Prof,Dr. Sina UÇKAN, Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK, Prof. Dr. Celal ARTUNÇ’un adları önerildi ve oy birliği ile yürütme kurulu asil üyeliklerine getirilmeleri onaylandı. Yürütme Kurulu yedek üyeliğine ise Abubekir HARORLI (Atatürk Üniversitesi) getirildi. Prof. Dr. Celal Tümer’in 21-26 Haziran tarihleri arasında Bursa da düzenlenecek olan 17 Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi sırasında yapılacak toplantıya Dekanlar Konseyinin kuruluş ve organizasyon şeması ile ilgili ön çalışmaları yaparak, konseye sunması karar verildi. Dekanlar konseyinin izleyen ilk toplantısının Haziranda TDB toplantısı sırasında Bursa da, izleyen toplantılarının Aralık 2010 da Gaziantep’te. Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mayıs 2010’da ise Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde erzurum’da yapılması planlandı.

 

KATILIM LİSTESİ
Prof. Dr. Sabire DEĞER İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Derviş YILMA ARASU Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İlter UZEL Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Sıddık MALKOÇ İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur TANBOĞA Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mete ÜNGÖR Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür ER Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Tamer ATAOĞLU Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Celal ARTUNÇ Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Celal TÜMER Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet DURAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Cem KEÇİK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gürsel ORTUĞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar ÜŞÜMEZ Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Abubekir HARARLI Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU Yüzün Yıl Üniversitesi

24/06/2010/Bursa
Başkan: Prof. Dr. Celal TÜMER
1. Diş Hekimleri Dekanları konseyi genel sekreteri Prof. Dr. Celal TÜM ER’in hazırlamış olduğu Diş Hekimliği Dekanları konseyi çalışma usul ve esasları çalışması değerlendirilerek, bazı düzeltmeler yapıldı ve yeni şekliyle onaylandı.

2. AH çalışma grupları başlıkları oluşturuldu.
• Ekonomik ilişkiler çalışma grubu
• Bilimsel kurul
• Stratejik planlama gurubu.
A. EKONOMİK İLİŞKİLER ÇALIŞMA GURUBU:
1-Prof. Dr. Derviş YILMAZ

2-Prof. Dr. Haşan MERİÇ
3-Prof. Dr. İsmet DURAN
4-Prof. Dr. Alper ALKAN
5-Prof. Dr. Adalet ERDEM
B. BİLİMSEL KURUL:
1-Prof. Dr. Serdar ÜŞÜMEZ

2-Prof. Dr. Abubekir HARARLI
3-Prof. Dr. İlknur TANBOĞA
4-Doç. Dr. Serkan POLAT
C. STRATEJİK PLANLAMA GURUBU:
1-Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

2-Abubekir HARORLI
3-Prof Dr. Celal ARTUNÇ
4-Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

KATILIM LİSTESİ
 Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK  Ankara Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Abubekir HARARLI  Atatürk Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Sina UÇKAN  Başkent Ü.D.F Dekan Vekili
 Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR  Cumhuriyet Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. İlter UZEL  Çukurova Ü.D.F Dekanı
 Doç. Dr. Özkan ADIGÜZEL  Dicle Ü.D.F Dekan Yardımcısı
 Prof. Dr. Celal ARTUNÇ  Ege Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Alper ALKAN  Erciyes Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Derviş YILMAZ  Gazi Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Serdar ÜŞÜMEZ  Gaziantep Ü.D.F Dekan Yardımcısı
 Prof. Dr. Celal TÜMER  Hacettepe Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Serkan POLAT  İnönü Ü.D.F Dekan Yardımcısı
 Prof. Dr. Haşan MERİÇ  İstanbul Ü.D.F Dekanı
 Doç. Dr. Esra BALTACIOĞLU  Karadeniz Teknik Ü.D.F Dekan Yardımcısı
 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜL  Kırıkkale Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Ali İhya KARAMAN  Kocaeli Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. İlknur TANBOĞA  Marmara Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Tamer ATAOĞLU  Selçuk Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Ender KAZAZOĞLU  Yeditepe Ü.D.F Dekan Yardımcısı
 Prof. Dr. Gürcan ESKITAŞÇIOĞLU  Yüzüncü Yıl Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Naime BİLİNÇ BULUCU  Zonguldak Karaelmas Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. Mehmet Cem KEÇİK  Eskişehir Osmangazi Ü.D.F Dekanı
 Prof. Dr. İsmet DURAN  Abant İzzet Baysal Ü.D.F dekanı
09 Aralık 2010, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
Başkan: Prof. Dr. Celal TÜMER
Sosyal Güvenlik Kurumu ile performans sistemi ve Diş Hekimliği Eğitim programında yapılar görüşülmüş ve dekanlık konseyinin bu önemli konularda daha aktif olarak hareket etmesi kararlaştırılmıştır. İzleyen toplantının Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde Mayıs 2011’de Erzurum’da yapılmasına karar verilmiştir.

 

01/12/2010/Erzurum
Başkan: Prof. Dr. Celal TÜMER

 1. Diş Hekimliği Eğitim Programları değerlendirme ve Akreditasyon derneği tüzüğü (DEDAT) gözden geçilmiş ve ilgili tüzük uygun kurularak en kısa zamanda bir dernek kurulmasına (DEDAT) karar verilmiştir. Kurucular kurulu oluşturulmuştur.
 2. Toplantıda ÖSYM Bakanlığı Prof. Dr. Ali DEMİR tarafından Nisan 2012’de yapılacak DUS sınavı ile ilgili bilgi verilmiştir.
KATILIM LİSTESİ
 Adnan ÖZTÜRK  Ankara Üniversitesi
 Alper ALKAN  Erciyes Üniversitesi
 Selim ARICI  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 Hüsamettin OKTAY  İstanbul Medipol Üniversitesi
 Hasan MERİÇ  İstanbul Üniversitesi
 M.Sertaç PEKER  Marmara Üniversitesi
 Tamer TAŞDEMİR  Karadeniz Teknik Üniversitesi
 Mehmet Ali KILIÇARSLAN  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 Cem KEÇİK  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 Behçet EROL  İstanbul Aydın üniversitesi
 Mete ÜNGÖR  Ankara Başkent Üniversitesi
 Zafer SARI  Akdeniz üniversitesi
 Hakan TÜRKKAHRAMAN  Süleyman Demirel Üniversitesi
 M.Cemil BÜYÜKKURT  Şifa Üniversitesi
 Ceren D. ÖZDEMİR  ÖSYM
 Abdülkadir ŞENGÜN  Kırıkkale üniversitesi
 Serdar ÜŞÜMEZ  Bezmialem üniversitesi
 Ali İhya KARAMAN  Kocaeli Üniversitesi
 Remzi NİĞİZ  Dicle üniversitesi
 Necdet ADANIR  Gaziantep Üniversitesi
 Tancan UYSAL  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 A. Nilgün ÖZTÜRK  Selçuk Üniversitesi
 A. Kemal ÖZDEMİR  Cumhuriyet Üniversitesi
  Serkan POLAT  İnönü Üniversitesi
  Derviş YILMAZ  Gazi Üniversitesi
 Celal ARTUNÇ  Erciyes Üniversitesi
 Adalet ERDEM  Ordu Üniversitesi
 Abubekir HARARLI  Atatürk Üniversitesi
 Celal TÜMER  Hacettepe üniversitesi

Kıbrıs/2011 Mayıs Toplantısı
Başkan: Prof. Dr. Celal TÜMER
Tam gün yasası ve performans sistemi ile ilgili askıya alınan sorunların görüşülmesi, sıkıntılarımızın giderilmesi için daha etkin çalışılması karar alınmıştır.

Bir dernek kurularak Diş hekimliğinde Ulusal Akreditasyon çalışmalarının başlamasına karar verilmiştir.

KATILIM LİSTESİ
Prof. Dr. Mutahhas ULUSOY Yakındoğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Tamer TAŞDEMİR İzmir Katip Çelebi üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Adalet ERDEM Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. A. Kemal ÖZDEMİR Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nimet ESKİTAŞÇIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Remzi NİĞİZ Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet DALKIZ Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Faruk Ayhan BAŞÇİFÇİ Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. İsmet DURAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Celal ARTUNÇ Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 Prof. Dr. Cahit BAĞCI  Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 Prof. Dr. Alper ALKAN  Erciyes üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Zafer SARI Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi
Prof. Dr. Sina UÇKAN Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Serkan POLAT İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY İstanbul Medipol üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Ali İhya KARAMAN Kocaeli üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Selim ARICI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Kenal ŞENÇİFT Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Hesna Sazak ÖVEÇOĞLU Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Bülent DAYANGAÇ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Cem KEÇİK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Haşan MERİÇ İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Celal TÜMER Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyi 5. Olağan Toplantı Tutanağı
İnönü Üniversitesi. 27 Nisan 2012, Malatya
GÜNDEM
1. Diş Hekimliği Programı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin kuruluşu ve geçici yönetimin seçimi.

2. Bir sonraki Dekanlar Konseyinin toplantı tarihi ve yerinin görüşülmesi.
3. Dekanlar Konseyi desteği ile yapılması düşünülen kongre serisi ile ilgili görüşme yapılması.
4. Uzmanlık ve doktora eğitimi programlarının bir arada yürütülüp yürütülmeyeceği ile ilgili konunun görüşülmesi.
5. TDB ile Dekanlar Konseyi arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi.
6. Dekanlar Konseyinin Web sitesinin kurulması.
7. Dekanlar Konseyi Genel sekreterinin seçimi.
8. Dekanlar Konseyinin alt kurullarının oluşturulması.
9. Dilek ve Temenniler KARARLAR.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantımız, Genel sekreter vekili Prof. Dr. Derviş YILMAZ’ın başkanlığında 25 farklı Diş Hekimliği Fakültesinden Dekan ve/veya Dekan Yardımcıları katılmıştır.
Toplantı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Cemil ÇELİK’in selamlama konuşmalarıyla başlamış olup devamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Toplantıda:
1. Diş Hekimliği Eğitimi Akreditasyon Derneğinin kurucu üyeleri ve geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi.
a. Kurucu Üyeler
i. Mevcut toplantının katılımcıları kurucu üye olarak belirlendi.
b. Geçici Yönetim Kurulu
I. Prof Dr. Abdülkadir ŞENGÜN (Başkan)
II. Prof Dr. Neslihan ÜÇÜNCÜ (Başkan Yrd.)
III. Prof Dr. İsmet DURAN (Sekreter)
IV. Prof. Dr. Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ (Üye)
V. Prof. Dr Derviş YILMAZ (Üye)
VI. Prof. Dr. Selim ARICI (Üye)
VII Prof. Dr. Serkan POLAT (Üye)
VIII. Prof. Dr. Serdar ÜŞÜMEZ (Üye)
2. Dekanlar Konseyinin herhangi bir bilimsel organizasyonla birlikte yapılması veya bağımsız olarak yapılması konusu tartışıldı. Dekanlar konseyi tarafından desteklenen Bilimsel Kongrelerde gerek dekanlar toplantısı
gerekse sosyal ve diğer programlardan dolayı bilimsel sunulara katılım sağlanamadığından Dekanlar Konseyi toplantılarının Bilimsel Kongrelerden bağımsız olarak yapılması görüşü daha baskın çıkmıştır.
Ayrıca bundan sonraki Dekanlar konseyinin toplantı yeri ve zamanlaması konusu görüşüldü. Toplantıların yılda 2 yada 3 kez yapılması konusu oylandı ve yılda 2 kez olması oy çokluğu ile kabul edildi. Gelecek 3 toplantının yeri ve tarihinin aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.
I.29 Ağustos 2012 Marmara Üniversitesi Diş Hek. Fak
II. Nisan 2013 Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Diş Hek. Fak
II. Eylül 2013 Sivas Cumhuriyet üniversitesi Diş Hek. Fak’de veya Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hek. Fak.’nin düzenleyeceği Bilimsel Kongrede yapılması.
3. Dekanlar konseyinin desteği ile yapılacak kongreler serisi hakkında görüşme yapıldı. Bu tür kongrelerin düzenlenip düzenlenmemesi konusunda bir fikir birliğine varılmamış olup konunun, yeni seçilen yönetimin başkanlığında ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir
4. Uzmanlık ve doktora eğitimi programlarının birlikte devam edip etmeyeceği ile ilgili konu görüşüldü. Mevcut açık olan doktora programına giren öğrencilerin veya muhtemel girecek olanların durumu görüşüldü.
Bu öğrencilerin ileride mağdur olup olmayacağı ve uzmanlık diploması almaları konusundaki hukuki sorunları tartışıldı ancak nihayi bir karar alınamadı. Dekanlar Konseyi Genel sekreterliğinin bu konuda rapor hazırlamasına, bir sonraki toplantıda görüşülmesine
ve rapor haline getirilerek gerekli makamlara sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Diş hekimliği fakülteleri Dekanları veya temsilcilerinin. TDB toplantılarına katılım durumu hakkında görüşme yapıldı. 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek olan TDB toplantılarına katılım ile ilgili olarak daha önceden programlar
yapıldığından doğal seyrinde devam etmesine karar verildi. TDB ile Dekanlar konseyi arasında ilişkilerin değerlendirilmesinde ve yönlendirilmesinde Dekanlar konseyi Yeni yönetimine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Dekanlar Konseyinin bir Web sitesinin olması gerektiği ve yazışma ve ilanların bu site üzerinden yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu konuda Genel sekreterliğin gerekli çalışmalar yapmasına karar verildi.
7. DDK genel sekreterliğinden boşalan görevi yürütmek üzere Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Duran oy birliği ile seçildi.
8 Dekanlar Konseyinin daha önceden kurulmuş olan alt kurulları ve görevleri ilgili evrakların bir önceki Genel Sekreterden alınmasına ve üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak yapılması gereken değişiklikler varsa bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.
9. Dilek ve Temenniler konusunda bundan sonra yapılacak her toplantıda görüşülen konular ve alınan kararların düzenli olarak raporlanması ve toplantıya katılamayan dekanlara en azından e-mail olarak gönderilmesinin uygun olacağı konuşuldu.

Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyi 5. Olağan Toplantı KATILIM LİSTESİ
Prof. Dr. İSMET DURAN Abant İzzet Baysal üniversitesi
Prof. Dr. ZAFER SARI Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. ADNAN ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. ABUBEKİR HARARLI Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. SINA UÇKAN Başkent üniversitesi
Prof. Dr. SERDAR ÜŞÜMEZ Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. A. KEMAL ÖZDEMİR Cumhuriyet üniversitesi
Prof. Dr. İRFAN KARADERE Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. ALPER ALKAN Erciyes üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET CEM KEÇİK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET ALİ KILIÇARSLAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. DERVİŞ YILMAZ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. NECDET ADANIR Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. AHMET SERPER Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. ALİ RIZA TUNÇDEMİR Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. SERKAN POLAT İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. SIDDIK MALKOÇ İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. HÜSAMETTİN OKTAY İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. TANCAN UYSAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. TAMER TAŞDEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. ABDÜLKADİR ŞENGÜN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. MAHİR GÜNDAY Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. ALİ AYYILDIZ Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. FARUK AYHAN BAŞÇİFTÇİ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. HAKAN TÜRKKAHRAMAN Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. M.MUTAHHAR ULUSOY Yakın Doğu Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyi 6. Olağan Toplantı Tutanağı Marmara Üniversitesi, 29 Ağustos 2012,
İstanbul KARARLAR
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantımız, Genel sekreter Prof. Dr. İsmet DURAN’ın başkanlığında

24 adet Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı veya Dekan Yardımcısı düzeyinde katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar;
Karar No 2012/2-1
Diş Hekimliği Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAD)’nin kuruluşu ve yönetim kurulu oluşturuldu. Dernek tüzüğü oluşturuldu ve bundan sonraki Akreditasyon için gerekli çalışmaların yapılmasında görüşler tartışıldı ve hemen çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.

Karar No 2012/2-2
Akreditasyon derneğinin çalışmaları sonuçlanıncaya kadar önümüzdeki dönem için DUS soru dağılımının değiştirilmesi konusunda Bilimsel Alt Kurulun çalışmalar yapması ve bir sonraki toplantıya soru dağılımı için rapor sunmaları kararlaştırıldı.

Karar No 2012/2-3
Mevcut Uzmanlık öğrenci kontenjan dağılımı ile ilgili olarak YÖK tarafından belirlenen komisyonda bulunan Dekanlar Konseyi üyelerinden, Uzmanlık dağılımının nasıl yapıldığı ile ilgili olarak bilgi paylaşımı yapıldı ve bundan sonraki dağılım için verilerin tam ve eksiksiz gönderilmesi için Dekanların hassasiyet göstermeleri kararlaştırıldı.

Karar No 2012/2-4
Dekanlar Konseyinin desteği ile Bilimsel Kongreler yapılmasının gerekliliği tartışıldı. Gerek Derneklerin yaptığı bilimsel kongreler, gerekse Fakültelerin yaptığı bilimsel aktiviteler dikkate alındığında Dekanlar Konseyinin düzenleyeceği bir kongrelere ihtiyaç olmadığına karar verildi.

Karar No 2012/2-5
Diş Hekimliğinde Uzmanlık çıktıktan sonra Doktora Programının durumu ile ilgili görüşler tartışıldı. Doktora programlarının devam edip etmemesi konusunda herhangi bir görüş birliğine varılamadığından YÖK tarafından bir düzenleme yapılıncaya kadar Doktora programı ile ilgili uygulamaların, Fakülteler ve Üniversite Senatoları tarafından alınması ve konunun zamana bırakılmasına karar verildi.

KATILIM LİSTESİ
PROF. DR. ZAFER SARI AKDENİZ ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. YASİN ÇİÇEK ADIYAMAN ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. ADNAN ÖZTÜRK ANKARA ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. ÜMİT ERTAŞ ATATÜRK ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. SERDAR ÜŞÜMEZ BEZM-İ ALEM ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK..
PROF. DR. M.İRFAN KARADERE DİCLE ÜNİ.DİŞ ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. BEYSER PİŞKİN EGE ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. ALPER KALKAN ERCİYES ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. M. ALİ KILIÇARSLAN OSMANGAZİ ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ GAZİ ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. M.YAVUZ COŞKUN GAZİANTEP ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. SERKAN POLAT İNÖNÜ ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. HASAN MERİÇ İSTANBUL ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. TANCAN UYSAL İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
DOÇ. DR. TAHSİN YILDIRIM KTÜ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. ABDÜLKADİR ŞENGÜN KIRIKKALE ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. ALİ İHYA KARAMAN KOCAELİ ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. MAHİR GÜNDAY MARMARA ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. MEHMET DALKIZ MUSTAFA KEMAL ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. VAROL ÇANAKÇI ORDU ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. M.HAKAN TÜRKKAHRAMAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. HAŞAN HÜSEYİN YILMAZ ŞİFA ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. TÜRKER SANDALLI V.ENDER KAZAZOĞLU YEDİTEPE ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.
PROF. DR. GÜRCAN ESKİTAŞCIOĞLU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. DİŞ. HEK.FAK.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ 7. OLAĞAN TOPLANTISI
(3-4 Mayıs 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
GÜNDEM
1 DEDAD Yönetiminin yapmış olduğu 5 akreditasyon toplantıdan elde edilen sonuçların görüşülmesi

2 Bilimsel Alt Komisyonun aldığı kararların görüşülmesi;
KARARLAR
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantımız, Genel sekreter Prof. Dr İsmet DURAN’ın başkanlığında. 35 adet Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı veya Dekan Yardımcısı düzeyinde katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca toplantımıza ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali DEMİR. Başkan yardımcısı Prof Dr. Ercan ÖZTEMEL ve Uzman Ceren Özdemir’de katıldı. Toplantıda alınan kararlar:

Karar No 2013/1-1
Diş Hekimliği Eğitim Programlan Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAD)’nin bu güne kadar yaptıkları çalışmalar ile ilgili olarak Dernek üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Esra ÜZER ÇELİK tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Görüş alış-verişi yapıldıktan sonra. Dekanlar Konseyinden her Fakülteden Dernek faaliyetlerine katkı sağlayacak idari görevi olmayan eğitim konusunda tecrübeli bir Öğretim Üyesinin görevlendirilerek DEDAD’a bildirilmesi kararlaştırıldı.

Karar No 2013/1-2
DUS soru dağılımı ile ilgili olarak bilimsel alt komisyonun daha önceden gerçekleştirdiği çalışmaları hakkında bilgi verildikten sonra, konu ile ilgili yapılan müzakereler neticesinde; ÇEP gerçekleştirilinceye kadar mevcut soru dağılımının aynen devam etmesine oy çokluğuyla karar verildi (23 e karşı 12 oy). Bununla birlikte DEDAD’dan ÇEP çalışmalarının da en kısa sürede bitirilmesi istendi.

Karar No 2013/1-3
Bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan DUS ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali DEMİR bir sunum gerçekleştirdi. Soruların dağılımı, soruların zorluk derecesi ve Fakültelerin başarı oranları verilerle gösterildi. Bundan sonra yapılacak DUS imtihanın yılda 1 defa (ama iki aşamalı yerleştirme şeklinde) yapılması ve DUS da sorulan soruların kaynakların yayınlanması konusunda konsey üyelerinin görüşlerine başvuruldu. DUS imtihanının yılda 1 defa yapılmasının ve DUS sorularının kaynaklarının yayınlanması konusunda konsey üyelerinden herhangi bir itiraz gelmedi. Bununla birlikte kaynak kitaplarının belirlenmesinde Dekanlar konseyinden destek alınması istense de. bu konuda her bölümün kendi bilimsel derneklerinden destek alınması gerekliliği savunuldu. Ayrıca soru hazırlamada bulunan hocaların, aynı zamanda DUS dershanelerinde çalışması imzaladıkları taahhütname gereğince yasak olduğundan, bu konu ile ilgili muhtemel bilgilerin ÖSYM ile paylaşılması gerektiği kararlaştırıldı.

Karar No 2013/1-4
Diş Hekimliğinde Uzmanlık kadro dağılımı için YÖK tarafından Uzmanlık kadro dağılımında görevlendirilen komisyonda da bulunan 3 Dekan tarafından, (Prof. Dr. Alper ALKAN. Prof. Dr. Selim ARICI ve Prof. Dr. Ahmet SERPER) kadro dağılımının nasıl yapıldığına ilişkin Dekanlar Konseyine bilgi verildi. Kadro dağılımında Fakülteler tarafından YÖK’e gönderilen Dağılıma esas olan verilerin çok sağlıklı olarak gerçekleşmediğinden. Dekanlar Konseyi Genel sekreterliği tarafından aynı listenin eksiksiz olarak daha önceden tamamlanmasına ve bu listenin komisyona gönderilmesine ve bu konuda Dekanların çok hassas davranmasına karar verildi. Ayrıca ilgili dönemde verilen kadro sayısının asgari puanı sağlayan Fakülte sayısından daha az olduğu durumlarda: kadro dağılımının bir dönem en çok puandan düşüğe doğru yapılması, bir sonraki dönemde ise asgari şartları sağlayan en düşük puandan yukarıya doğru da yapılması gerektiği görüşü savunuldu. Bununla birlikte kadro dağılımda ünit sayısının da dikkate alınması gerektiği savunuldu.

Karar No 2013/1-5
WEB sitesinin hazırlanması için İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan POLAT oy birliğiyle görevlendirildi.

Karar No 2013/1-6
Bu güne kadar SGK ile yapılan görüşmeler paylaşıldı ve gelecekte konu ile ilgili olarak neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Karar No 2013/1-7
Bir sonraki Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantısının net tarihi ilerleyen dönemde belirlenmek üzere Aralık 2013’de Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Katılım Listesi
DOÇ. DR. KÜRŞAT ER AKDENİZ ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. YASİN ÇİÇEK ADIYAMAN ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. GÜRKAN GÜR ANKARA ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. ÜMİT ERTAŞ ATATÜRK ÜNİ.DİŞ HEK FAK.
PROF. DR. SİNA UÇKAN BAŞKENT ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. SERDAR ÜŞÜMEZ yerine DOÇ. DR. SABRİ İLHAN RAMOĞLU BEZM-İ ALEM ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. SELÇUK ORUÇ BÜLENT ECEVİT ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. SERDAR TOROĞLU ÇUKUROVA ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR REMZİ NİĞİZ DİCLE ÜNİ.DİŞ HEK FAK.
PROF. DR. YUNUS ERDOĞAN yerine DOÇ. DR. GÜREL PEKKAN DUMLUPINAR ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. CELAL ARTUNÇ EGE ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. ALPER ALKAN ERCİYES ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. M.CEM KEÇİK OSMANGAZİ ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. METİN GÜNGÖRMÜŞ GAZİANTEP ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR ALİ ALTUĞ BIÇAKÇI GAZİOSMANPAŞA ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR AHMET SERPER HACETTEPE ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. SERKAN POLAT İNÖNÜ ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
DOÇ. DR. M.ŞAMİL AKYIL ADNAN MENDERES ÜNİ. DİŞ HEK. FAK.
 PROF. DR MUTAHHAR ULUSOY  YAKIN DOĞU ÜNİ.DİŞ HEK FAK DEKANI
 PROF. DR. SEMA YILDIRIM  İSTANBUL ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
 PROF. DR. HÜSAMETTİN OKTAY  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
 PROF. DR. TANCAN UYSAL  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
 DOÇ. DR. TAMER TAŞDEMİR  KÜT.DİŞ HEK. FAK.
 PROF. DR. ABDÜLKADİR ŞENGÜN  KIRIKKALE ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
 PROF. DR. ALİ İHYA KARAMAN yerine DOÇ DR. ÜLKEM RASUN  KOCAELİ ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. MAHİR GÜNDAY yerine PROF. DR. HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU MARMARA ÜNİ.DİŞ HEK. FAK
PROF. DR. SELİM ARICI ONDOKUZMAYIS ÜNİ.DİŞ HEK. FAK
PROF. DR. VAROL ÇANAKÇI ORDU ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. HAŞAN BABACAN PAMUKKALE ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. ZEYNEP YEŞİL DUYMUŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. FARUK AYHAN BAŞÇİFTÇİ SELÇUK ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. M.HAKAN TÜRKKAHRAMAN yerine YRD. DOÇ .DR. UĞUR BURAK TEMEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR. HAŞAN HÜSEYİN YILMAZ yerine DOÇ .DR. M.CEMİL BÜYÜK ŞİFA ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
PROF. DR BÜLENT BEK TRAKYA ÜNİ.DİŞ HEK. FAK.
YRD. DOÇ. DR. CAFER ŞAHBAR KOCATEPE ÜNİ. DİŞ. HEK. FAK.
PROF. DR. MEHMET ALİ KILIÇARSLAN ANKARA ÜNİ. DİŞ. HEK. FAK.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ 8. OLAĞAN TOPLANTISI
(8-9 Kasım 2013, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
KARARLAR
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlar Konseyi 8. olağan toplantımız. Genel sekreter Prof. Dr. İsmet DURAN ın başkanlığında 8-9 Kasım 2013 de Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplantıda 38 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı veya Dekan Yardımcısı düzeyinde temsil edilmiştir.

Karar No 2013/2-1
Diş Hekimliği Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAD)’nin üyesi olan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci OKTAY’ın “Diş Hekimliği Eğitiminde Yetkinlikler ve ÇEP” konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunum sonucunda ÇEP için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması ve örnek bir uygulamanın demostratif olarak hazırlanması konusunda tavsiye kararı alındı.

Karar No 2013/2-2
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlar konseyi Yönergesinde değişiklikler yapılması konusu tartışıldı. Teklif edilen değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.

Karar No 2013/2-3
Dekanlar konseyinin WEB sitesini hazırlayan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan POLAT’ın sunumundan sonra görüşler doğrultusunda sitemize yeni eklemelerin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Karar No 2013/2-4
Diş Hekimliği Fakültelerinin içinde bulunduğu ekonomik kriz tartışıldı. Diş Hekimliği Fakültelerinde sunulan hizmet karşılığında, SGK tarafından ödenen ücretlerin ne kadar düşük olduğu, ücretlerde gerekli iyileştirme yapılmadığı için Diş Hekimliği Fakültelerinin iflasın eşiğinde olduğu konusunda fikir birliği sağlandı. Uzun süredir devam eden bu sorumuzla ilgili bireysel veya Dekanlar Konseyi olarak yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Bu güne kadar SGK ile görüşmelerimizden hiçbir ilerleme sağlayamadığımızdan en kısa süre içerisinde başta Sayın BAŞBAKAN’ımız olmak üzere, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığımız, Maliye Bakanımız ve Sağlık Bakanımızdan randevu alarak sorunlarımızı içeren bir dosyanın sunulmasına ve içinde bulunduğumuz krizin anlatılmasına karar verildi. Bu süre içerisinde eğer yine bir ilerleme sağlanamazsa Dekanlar Konseyi olarak bir basın toplantısı yapılmasına. Diş Hekimliği Fakültelerinin içinde bulunduğu durumu ve süreç içerisindeki girişimlerimizin basın mensuplarıyla paylaşılmasına ve konuyu sürekli gündemde tutabilmek amacıyla çeşitli eylemler yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No 2013/2-5
Önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleşecek olan iki olağan Dekanlar Konseyi Toplantısının ilkinin 2-3 Mayıs 2014 de (tarihte değişiklik yapılabilir) Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve İkincisinin ise Eylül 2014 de (tarihte değişiklik yapılabilir) Süleyman Demirel üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ 9. OLAĞAN TOPLANTISI
(2-3 Mayıs 2014, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
KARARLAR
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlar Konseyi 9. olağan toplantımız. Genel sekreter Prof. Dr. İsmet DURAN’ın başkanlığında 2-3 Kasım 2014 de Cumhuriyet üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde Sivas da gerçekleştirildi. Toplantıda 30 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı veya Dekan Yardımcısı düzeyinde temsil edilmiştir.

Karar No 2014/1-1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Fazıl Serdar GÜREL Eğitimde Stratejik Planlama” isimli bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunum neticesinde yeni müfredatın hazırlanmasının nasıl olması gerektiği ve neler yapılması konusunda daha gerekli hasiyetlerin gösterilmesi kararlaştırıldı. Derneğimizin de bu konuları dikkate alması gerektiğine karar verildi.

Karar No 2014/1-2
Diş Hekimliği Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAD)’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tüzüğümüzün bazı maddelerindeki değişiklik teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Derneğe yeni kayıtlar yapıldı.

Karar No 2014,-1-3
Üniversitelerde Meslek Yüksek Okullarında ön lisans programı olan Dişçilik Hizmetleri Bölümü’ altında olan Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği’ programı, bazı üniversitelerde Ağız Diş Sağlığı Programı’ gibi farklı isimler altında da açıldığı bilinmektedir. Bu isim farklılıkların ilerleyen dönemlerde dikey geçişlerle Diş Hekimliği Fakültelerine geçişe kadar gidebilen bazı sorunlara yol açabileceği endişesi duyulmaktadır. Bu isim değişiklerin ortadan kalkması ve bundan sonra açılacak bölümlerin de Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği” adıyla açılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi kararlaştırıldı.

Karar No 2014,-1-4
Dekanlar konseyi ortak kararı olarak; Meslek Yüksek Okullarındaki Dişçilik Hizmetleri Bolümü” ön lisans programının isminin “Diş Hekimliği Destek Hizmetler Bölümü’ veya Diş Hekimliği Yardımcı Personel Hizmetleri Bölümü’ olarak değiştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu’na yazılması kararlaştırıldı.

Karar No 2014,-1-5
Türk Diş Hekimleri Birliğinden gelebilecek çalıştay ve ortak çalışmalarla ilgili davetiyelerin Dekanlar Konseyi adına değil de. sadece ferdi olarak kabul edilmesi konusunda fikir birliği oluştu. Eğer Dekanlar Konseyi adına bir katılım olacaksa, konsey yürütme kurulunun bilgisi dahilinde yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

Karar No 2014,-1-6
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Diş Hekimliği ile ilgili her türlü sorunların çözümü açısından Diş Hekimliği Hizmetleri Daire Başkanlığı” kurulması gerekliliğine oy birliğiyle karar verildi. Bu kurulacak Daire Başkanlığı ile Dekanlar Konseyi tarafından oluşturulacak bir komisyonun birlikte çalışarak tedavi olacak hastalardan alınan taahhütnamenin değiştirilmesi gibi birçok konuda birlikte çalışma zorunluluğun gerekçeleriyle birlikte SGK’ya tavsiye niteliğinde yazılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No 2014/1-7
Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmet Kalite Standartları* kapsamındaki diş hekimliği ile ilgili yönetmeliğinin Ağız Diş Sağlığı Merkezleri baz alınarak yapıldığı ve bu yönetmeliklerle Diş Hekimliği Fakültelerinin denetlenmesinin doğru olmayacağı oy birliğiyle kabul edildi. Bu yönetmeliğinin Fakültelere uyarlanmış bir versiyonun olması gerekliliği ve kalite ile ilgili olarak ayrıca kaynak aktarımı gerekliliği konusundaki Dekanlar Konseyinin ortak kararının Sağlık Bakanlığına yazılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Karar No 2014/1-8
Dekanlar Konseyi yürütme kurulu seçimi yapıldı. Alt kurulların ve Çalışma Gruplarının oluşturulması yetkisi Yürütme kuruluna verilmesi Yapılan seçim neticesinde 2 (iki) yıllığına oluşturulan 7 (yedi) kişilik yürütme kurulu;

Prof. Dr. Necmi Gökay                (Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Prof. Dr. Ümit Ertaş                     (Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Prof. Dr. Serdar üşümez              (Bezm-i Alem Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Prof. Dr. Tancan Uysal                 (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Prof. Dr. Yağmur Şener                (Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş   (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Prof. Dr. Bora Öztürk                    (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi)
Yürütme Kurulunun kendi içinde yaptığı oylama neticesinde;
Prof. Dr. Necmi Gökay (Başkan)
Prof. Dr. Ümit Ertaş (Yürütme Kurulu Sekreteri)
Prof. Dr. Tancan Uysal (Başkan Yardımcısı)
Karar No 2014/1-9
Bir sonraki Dekanlar Konseyi toplantısının Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğine kesin tarihi daha sonra kararlaştırmak üzere Eylül 2014’de Isparta da yapılmasına karar verildi.

 

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı
(23-24 Ekim 2015, İstanbul Aydın Üniversitesi)
Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi 12 toplantısı, Prof. Dr Necmi GÖKAY başkanlığında 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

DDK-2015-2-1
Yürütme Kurulu tarafından Kabul edilmiş olan Dekanlar Konseyi Çalışma İlkeleri’ görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra ekte bulunan Dekanlar Konseyi Çalışma İlkeleri oy birliği kabul edildi.

DDK-2015-2-2
Kurumsal bir yapı oluşturulabilmesi için Stratejik Yönetim Alt Kurulunun oluşturulmasına, stratejik plan hazırlanmasına (GZFT analizi yapılması, varoluş sebebi, ufuk, değerler, amaçlar ve hedeflerin belirlenmesi ile eylem planı oluşturulması dahil olmak üzere) ve aşağıdaki kişilerden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

Hastane ve Mali İşler Alt Kurulu Başkanı (Başkan)
Eğitim Araştırma Alt Kurulu Başkanı (üye)
Prof. Dr. Muharrem Cem Doğan, Çukurova Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi (üye)
Doç. Dr. Fırat Öztürk, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (üye)
Dr. Fazıl Serdar Gürel, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (üye)
DDK-2015-2-3
Diş Hekimliği Dekanları Konseyinin hukuki danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesi için Hukuki Danışmanlık Alt Kurulu nun kurulmasına ve aşağıdaki kişilerden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Ramazan Çağlayan, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrı Keser. İnÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Ar. Gör. Aslıhan Kayık; İnÜ Hukuk Fakültesi
Ar. Gör. Murat Buğra Tahtalı, İnÜ Hukuk Fakültesi
DDK-2015-2-4
İnternet ve forum sitemiz hakkında görüşme yapıldı. Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlara paralel şekilde; forum sitesi yerine elektronik posta gruplarının kullanılmasına, internet sitemizin üye girişi yapılabilen/elektronik oylama yapılan bir site haline getirmesine (veya e-anket sistemlerinin kullanılmasına) ve bunları gerçekleştirebilmek için sponsor desteği sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

DDK-2015-2-5
“Türk Diş hekimleri Birliği Akademi Yönergesi” ile ilgili olarak aşağıdaki metnin Diş Hekimliği Dekanları Konseyi olarak yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Dış Hekimliği Dekanları Konseyi., Türk Diş hekimleri Birliği Akademisi veya benzer adlar altında, TDB’nin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası (uzmanlık veya doktora) dış hekimliği eğitimine ve alternatif olabilecek eğitim programları geliştirmesi, sertifika veya diğer belgelerin verilmesinin kabul edilmez olduğu görüşündedir.
Türk Dış Hekimleri Birliği: Dekanlar Konseyi’nin bu kararına rağmen herhangi bir oluşum içinde olursa: Dekanlar Konseyi bu oluşuma temsilci vermeyecek ve bunun karşısında yer alacaktır.
DDK-2015-2-6
Eğitim ve Araştırma Alt Kurulundan Restoratif Diş Tedavisi’ anabilim dalının İngilizce ismi ile ilgili olarak görüş istenmesine karar verildi.

DDK-2015-2-7
Bir sonraki Dekanlar Konseyi toplantısının 18 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı
(18 Nisan 2016, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)
Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi 13 toplantısı, 18 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

DDK-2016-1-1
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi, Eğitim ve Araştırma Alt Kurulunun DDK-EAK-2016-2-1 karar numaralı “MEZUNİYET ÖNCESİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (DUÇEP) 2016” ile ilgili bilgilendirme sunumu Prof. Dr. Serkan POLAT tarafından yapıldı. Yapılan görüşmelerden sonra; DUÇEP 2016 taslak metni, daha önce yapılan çalışmalara versiyon numaraları eklenerek, alt kuruldan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

DDK-2016-1-2
Görev süresi biten 6 yürütme kurulu üyesi yerine yeni üye belirlenmesi için gizli oy açık tasnif yöntemi ile seçim yapıldı Seçim sonucunda yürütme kurulu üyeliklerine aşağıdaki kişiler seçilmiştir.

1. Gülfem Ergün (19 oy)
2. Gürkan Gür (21 oy)
3. Işıl Küçükay (20 oy)
4. Metin Orhan (21 oy)
5. Necdet Erdilek (12 oy)
6. Zeynep Yeşil Duymuş (19 oy)
DDK-2016-1-3
Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve DDK-EAK-2016-1-6 karar numaraları “DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE EĞİTİME BAŞLAMAK İÇİN ASGARİ ÖLÇÜTLER’ taslak metni hakkında görüşme yapıldı. Yapılan görüşme ve değişikliklerden sonra oy birliği ile kabul edildi.

DDK-2016-1-4
Bir sonraki Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanları Konseyi toplantısının yapılacağı yer ve tarih görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra, bir sonraki Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Genel Kurulunun toplantısının 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 14. Olağan Toplantı Tutanağı
20, 21 Ekim 2016, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Başkan: Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 14. Olağan Toplantısı 20,21 Ekim 2016 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ başkanlığında gerçekleştirildi ve aşağıdaki kararlar alındı.
DDK-2016-2-1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE EĞİTİME BAŞLAMAK İÇİN ASGARİ ÖLÇÜTLER” hakkında Yürütme kurulu ve Eğitim/Araştırma Alt Kurulu’nun YÖK ile toplantı yapmasına karar verildi.
DDK-2016-2-2
YÖK’ün ev sahipliğinde toplantı yapılmasına karar verildi.
DDK-2016-2-3
Koruyucu saha uygulamaları ile ilgili olarak Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu tarafından hazırlanmış olan görüş oy birliği ile kabul edildi.
DDK-2016-2-4
Diş hekimliği fakülteleri dışındaki yüksek öğretim kurumlarında ağız sağlığı ile ilgili eğitim verilmesi hususunda Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu tarafından hazırlanmış olan görüş oy birliği ile kabul edildi.
DDK-2016-2-5
Restoratif Diş Tedavisi isimlendirmesi ile ilgili Eğitim ve Araştırma Kurulu tarafından gönderilmiş olan öneri oy çokluğu ile reddedildi.
DDK-2016-2-6
Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Ülkemizdeki Akademik ortamın iyileştirilmesi” konulu görüş metninin çok değerli bir çalışma olmakla birlikte üzerinde çalışılması gerektiğine oy birliği ile karar verildi.
DDK-2016-2-7
Yürütme Kuruluna üyelik seçimi yapıldı, seçime 37 üye katıldı. Seçim sonucunda:
Vakıf üniversitelerini temsilen 37 oy ile Prof. Dr. Figen Kaptan (Yeditepe Ü DHF), Devlet üniversitelerini temsilen 22 oy ile Prof. Dr. Ali Erdemir (Sekreter) (Kırıkkale Üniversitesi DHF) 17 oy ile Prof. Dr. Gözlem Ceylan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi DHF) yürütme kurulu üyeliklerine seçildi.
DDK-2016-2-8
Bir sonraki toplantının Erzurum’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
DDK-2016-2-9
Alt Kurulların üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verildi:
Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı (Başkan)
Prof. Dr. Dr. M. İrfan KARADEDE. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)
Prof. Dr. Nimet UNLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)
Prof. Dr Serkan POLAT. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim (Üye)
Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Periodontoloji Anabilim Dalı (Üye)
Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı (Üye)
Doç. Dr Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı (Üye)
Doç. Dr. Yurdanur UÇAR. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)
Dr. Fazıl Serdar GÜREL. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (Üye)
Eğitim ve Araştırma Alt Kuruluna Verilen Görevler
a. Doktora ve uzmanlık ile ilgili çalışmanın güncellenmesi
b. Standart bilgilendirme ve onam formlarının hazırlanması
c. Diş hekimliği inşaat alt yapı standartlarının belirlenmesi
d. Genişletilmiş eğitim programlarının hazırlanması hakkında bilgi
e. Diş hekimliği diplomalarının içeriğinin gözden geçirilmesi ve diploma eki konusunda çalışılması
Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kurulu
Prof. Dr. Gülfem ERGÜN. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)
Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı (Üye)
Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı (Üye)
Doç. Dr. Serhan AKMAN Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)
Yrd. Doç. Dr. İlhan Metin DAĞSUYU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Özer ALKAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)
Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kuruluna Verilen Görevler
SUT dışı kalemler için standart oluşturulması SUT fiyatlarında güncelleme yapılması YÖK döner sermaye çerçeve yönetmeliği hakkında çalışma yapılması Stratejik
Yönetim Alt Kurulu
Prof. Dr. Figen KAPTAN. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Başkan)
Prof. Dr. Nazan ERSİN. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)
Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)
Doç. Dr. Eylem AYHAN ALKAN. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji
Doç. Dr. Batucan YAMAN Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)
Dr. Fazıl Serdar Gürel. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hukuki Danışmanlık Alt Kurulu
Prof. Dr. Ramazan Çağlayan. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Başkan)
Yrd. Doç Dr. Hayri Keser, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araş. Gör. Aslıhan Kayık. İnönü üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araş. Gör. Murat Buğra Tahtalı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DEKANLAR KONSEYİ 14. OLAĞAN TOPLANTISI
ÜNİVERSİTE ADI DEKAN ADI  KATILIM DURUMU
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU  Katılmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Törün ÖZER
Prof. Dr. M. Şamil AKYIL v.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Remziye SIVACI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Kürşat ER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Gürkan GÜR
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Metin ORHAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Abdülvahit ERDEM
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Bülent DAYANGAÇ  Katılmadı
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İlhan RAMOĞLU
( Dekan Yrd.)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Sevil Meral ŞAHMALI
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Emre BODRUMLU
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Bilal Habeşi GÜMÜŞ  Katılmadı
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Serdar TOROĞLU
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Remzi NİGİZ  Katılmadı
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Muhammet DÖNMEZ  Katılmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Beyser PİŞKİN
Prof. Dr. B. Oğuz AKTENER v.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU
Doç. Dr. Batucan YAMAN v.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yaşar DOĞAN  Katılmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Özgür TOPUZ  Katılmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Kamile ERCİYES
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN  Katılmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Osman Taha KÖSEOĞLU  Katılmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Selami Çağatay ÖNAL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Gülsüm AK
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU  Katılmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İbrahim Sina UÇKAN
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. M.İrfan KARADEDE
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Sami ÖZCAN  Katılmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL  Katılmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Hasan DİNÇ
Prof. Dr. Taner TAŞDEMİR v.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ali ERDEMİR
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ali İhya KARAMAN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN  Katılmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Gülfem ERGUN
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Nizami DURAN  Katılmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLIĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Yağmur ŞENER
OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Gözlem CEYLAN
ORDU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Nuri YILMAZ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Niğmet ÜNLÜ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Timuçin BAYKUL
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Celal ARTUNÇ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Figen KAPTAN
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Haluk İŞERİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Şefik TÜFEKÇİ  Katılmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY
KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Hakkı SUNAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Firdevs ŞENEL
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Serkan POLAT
(Yönetim kurulu sekreteri)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Katılmadı

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 15. Olağan Toplantı Tutanağı
25, 26 Mayıs 2017, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Başkan: Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 15. toplantısı 25,26 Mayıs 2017 tarihinde Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ başkanlığında gerçekleştirildi ve aşağıdaki kararlar alındı.
DDK-2017-1-1
Stratejik planın dekanlar konseyindeki görüşler doğrultusunda hazırlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
DDK-2017-1-2
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Kuruluş ve İşleyişine İlişkin daha önce hazırlanan Yönerge’nin uygun olduğu ve herhangi bir değişiklik yapılmasının gerekmediği yönünde karar alındı.
DDK-2017-1-3
Diş Hekimliği Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı gündemi görüşüldü ve 16. Toplantıda Öğr. Gör. Fazıl Serdar GÜREL tarafından yapılacak bir sunumdan sonra bunun tartışmaya açılmasına karar verildi.
DDK-2017-1-4
Gelecek eğitim öğretim döneminde DUÇEP ve GEP’in Yürürlüğe Konulması gerektiği vurgulandı.
DDK-2017-1-5
Klinik Bilimler Eğitimin DUÇEP” e göre düzenlenmesinin gerektiği vurgulandı.
DDK-2017-1-6
Temel Bilimler Eğitimindeki Sorunlarımız ile ilgili çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.
DDK-2017-1-7
Staj Barajların da maksimumun belirlenemeyeceği ama yetkinlik kazandırmak için minimumun belirlenebileceği belirtildi.
DDK-2017-1-8
Diş Hekimliğinde İntörnlük olup olamıyacağı oylandı intörnlük oy birliğiyle reddedildi.
DDK-2017-1-9
Diş Hekimliği Fakültesi yönergelerinde yer alan Stajların Klinik Uygulama dersi olarak değiştirilmesi gerektiği yönünde karar alındı.
DDK-2017-1-10
DUS ta Soru Ağırlığı Nasıl Olmalı konusunda bir çalışma grubu oluşturuldu.
DDK-2017-1-11
Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitimin olup olmaması hakkında oylama yapıldı ve oy birliği ile Sürekli Eğitim olması gerektiği kararı alındı.
DDK-2017-1-12
Uzmanlık süreleri konusunda dekanlar arasında oylama yapıldı ve oy çokluğu (Uzmanlık Süresi Yeterli:10 Uzmanlık Süresi Yetersiz:17) ile uzmanlık sürelerinin yetersiz olduğu görüşüne varıldı.
DDK-2017-1-13
Oral Patolojinin Uzmanlık alanı olup olmaması konusunda oylama yapıldı. Oy çokluğu (15 olumlu oy, 11 olumsuz oy) ile oral patolojinin uzmanlık alanı olmasına karar verildi.
DDK-2017-1-14
Eğitim- Öğretim Alt Kurulu tarafından hazırlanan Diploma Örneği oy birliğiyle kabul edildi.
Doctor of Dental Medicine (DDM) veya Doctor of Dental Surgeon (DDS) olması konusu tartışıldı ve oybirliğiyle DDS olarak kabul edildi.
Diplomalarda fotoğraf olmasının daha uygun olduğu ile ilgili görüşler bildirildi. Ve bununla ilgili YÖKten görüş sorulması kararlaştırıldı.
DDK-2017-1-15
Ağız Diş Sağlığı Teknikerlerinin işlev, görev ve yetkileri hakkında alt kurul oluşturulması istendi ve bu istek onaylandı.
DDK-2017-1-16
16. Dekanlar Konseyinin Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde Konya’da yapılmasına karar verildi.
DDK-2017-1-17
Alt Kurulların yapmış oldukları çalışmaları son toplantılarından önce konsey başkanına göndermelerine onun diğer üyelerle paylaştıktan sonra geri bildirimleri kurula iletmesine ve alt kurulların son toplantılarında bu geri bildirimleri dikkate alarak çalışma yapmasına karar verildi.
DDK-2017-1-18
Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyinin yürütme kuruluna üye seçimi yapıldı:
Prof. Dr. İrfan Karadedede. Prof. Dr. Emre Bodrumlu ve Prof. Dr. Nurdan Özmeriç aday gösterildi.
Oylama sonucunda
Prof. Dr. İrfan Karadede: 16
Prof. Dr. Emre Bodrumlu: 10
Prof. Dr. Nurdan Özmeriç: 7 oy almıştır.
Prof. Dr. İrfan Karadede Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi yürütme kurulu üyeliğine seçilmiştir.
DDK-2017-1-19
Aşağıdaki alt kurulların oluşturulmasına ve bu alt kurullarda isimleri belirtilen öğretim üyelerinin görevlendirilmesine karar verildi.
Hasta Onam ve Arşivleme Alt Kurulu
Prof. Dr. Hakkı Sunay, Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali Erdemir, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nazan Ersin, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Gökser Çakar, Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Özcan Kemerburgaz Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Koruyucu Hekimlik Alt Kurulu
Prof. Dr. Metin ORHAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Aylin AKBAY OBA, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Hatice Ferda DOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa TUNALI. Bezmialem Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç Dr. İnci DEVRİM. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Araştırma Geliştirme Alt Kurulu
Prof. Dr. Nurdan ÖZMERİÇ, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.(Başkan)
Prof. Dr. Kamile ERCİYES, Gaziantep üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Begüm Güray EFES, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Sedat ÇOLOGLU. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Nihat KILIÇ, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Başak BIYIKOĞLU, Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç Dr. Nuray TULOGLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
DUS Soru Dağılım Alt Kurulu
Prof. Dr. Sina UÇKAN. Medipol üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Emre BODRUMLU, Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şamil AKYIL, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet SONUGELEN, Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Şule BAYRAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Nurullah KEKLİKOĞLU. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Benay YILDIRIM Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı
Yardımcı Elemanların Eğitim ve İş Tanımları Alt Kurulu
Prof. Dr. İrfan KARADEDE. Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç Dr. İnci DEVRİM. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Emel DERVİŞ. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Kahraman GÜNGÖR. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof Dr. Funda BAYINDIR. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Erdoğan FİŞEKÇİOGLU, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Hanefi KURT Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Akreditasvon Alt Kurulu
Prof. Dr. Ebru OLGUN ERDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Jale TANALP. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Sabire İŞLER. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Cansu ALPASLAN. Gazi Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Nurullah KEKLİKOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Şule BAYRAK. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs Şenel, Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Doç. Dr. Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Doruk KOÇYİGİT, Kırıkkale üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Ceyda ÖZÇAKIR ÇOMLUK. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Beyza KARADEDE. Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

DEKANLAR KONSEYİ 15. OLAĞAN TOPLANTISI
ÜNİVERSİTE ADI DEKAN ADI  KATILIM DURUMU
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU  Katılmadı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. M. Şamil AKYIL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Serhat Emre ÖZKIR
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Kürşat ER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Gürkan GÜR  Katılmadı
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Metin ORHAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Abdülvahit ERDEM  Katılmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Bülent DAYANGAÇ  Katılmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Firdevs ŞENEL
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Alper ALKAN
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Emre BODRUMLU
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Bilal Habeşi GÜMÜŞ  Katılmadı
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Remzi NİGİZ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Muhammet DÖNMEZ  Katılmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Nazan ERSİN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İnci DEVRİM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Batucan YAMAN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yaşar DOĞAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Nurdan ÖZMERİÇ KURTULUŞ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Kamile ERCİYES
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN  Katılmadı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Osman Taha KÖSEOĞLU  Katılmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Selami Çağatay ÖNAL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Gülsüm AK
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU  Katılmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İbrahim Sina UÇKAN
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. M.İrfan KARADEDE
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ömür DEVECİ  Katılmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL  Katılmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Taner TAŞDEMİR
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ali ERDEMİR  Katılmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Haluk Emre ÖZEL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN  Katılmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Gülfem ERGUN
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Nizami DURAN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLIĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Yağmur ŞENER
OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Selim ARICI  Katılmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr.Varol ÇANAKÇI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Hüseyin BAĞ  Katılmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ  Katılmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Timuçin BAYKUL  Katılmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR  Katılmadı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Mehmet SONUGELEN
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Figen KAPTAN
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Haluk İŞERİ  Katılmadı
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Şefik TÜFEKÇİ  Katılmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY  Katılmadı

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 16. Olağan Toplantı Tutanağı
6,7 Ekim 2017, Selçuk Üniversitesi, Konya
Başkan: Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 16. Olağan toplantısı 6-7 Ekim 2017 tarihinde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ başkanlığında gerçekleştirildi ve aşağıdaki kararlar alındı.
DDK-2017-2-1
Stratejik planın oy birliğiyle kabulüne karar verildi
DDK-2017-2-2
Araştırma Geliştirme alt kurulunun çalışmalarına devam etmesine karar verildi.
DDK-2017-2-3
Hasta onam formlarında Dijital imza kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılmasına oy birliğiyle karar verildi.
DDK-2017-2-4
SGK ödemeleri ile ilgili görüşmeler onaylandı.
DDK-2017-2-5
Dekanlar Konseyinin 2018 yılının 1. Olağan toplantısının Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ev sahipliğinde Mayıs ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.
DDK-2017-2-6
Dekanlar Konseyinin 2018 yılının 2. Olağan toplantısının Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ev sahipliğinde Ekim ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.
DDK-2017-2-7
Dekanlar konseyi toplantılarının 2019 yılından itibaren Diş Hekimliği Fakültelerinin (daha önce yapmamış olan) kuruluş sırasına göre yapılmasına karar verildi.
DDK-2017-2-8
Maksillofasial Cerrahi Yan Dalı Kurulması ile ilgili alt kurul üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verildi.
Prof. Dr. Alper Alkan
Prof. Dr. Sina Uçkan
Prof. Dr. Lale Taner
Prof. Dr. Gülsüm Ak
Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir
Prof. Dr. Nurdan Özmeriç
Prof. Dr. Ümit Ertaş
Prof. Dr. Sema Belli
Prof. Dr. Doğan Dolanmaz
DDK-2017-2-9
Yürütme Kurulu’na üye seçimi yapıldı.
Prof. Dr. Nimet Ünlü 20 oy
Prof. Dr. Emre Bodrumlu 10 oy
Prof. Dr. Nimet Ünlü Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi Yürütme kuruluna seçilmiştir.

DEKANLAR KONSEYİ 16. OLAĞAN TOPLANTISI
ÜNİVERSİTE ADI DEKAN ADI  KATILIM DURUMU
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU  
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK  
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Işıl SÖNMEZ  
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Gürkan GÜR  
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Metin ORHAN  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Doç. Dr. Sera DERELİOĞLU
( Dekan yrd.)
 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. İhsan HUBBEZOĞLU  
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Doç. Dr. Gürel PEKKAN
( Dekan yrd.)
 
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Beyser PİŞKİN  
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK  
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Şule BAYRAK
( Dekan yrd.)
 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Yaşar DOĞAN  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Kamile ERCİYES  
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Işıl SARIKAYA
( Dekan yrd.)
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Selami Çağatay ÖNAL  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Gülsüm AK  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Bora BAĞIŞ  
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ali ERDEMİR  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Haluk Emre ÖZEL  
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Nizami DURAN  
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLIĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Yağmur ŞENER  
OKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY  
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    Katılmadı
ORDU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Başak YAZGAN
( Dekan yrd.)
 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ  
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Figen KAPTAN  
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  Prof. Dr. Şefik TÜFEKÇİ  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Hakkı SUNAY  

STANBUL OKAN ÜNİV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, İSTANBUL

(18-19 Ekim 2018)

Toplantı Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ başkanlığında, Yürütme Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. M. İrfan KARADEDE, Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY, Prof. Dr. Nurdan Özmeriç KURTULUŞ, Prof. Dr. Alper ALKAN, Prof. Dr. Ali ERDEMİR, toplam 53 Diş Hekimliği Dekan, Dekan Vekilleri ve Dekan Yardımcılarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

 1. 22 Ekim 2018 tarihli YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ile Yürütme Kurulunun Görüşmesi için aşağıdaki gündemlerin iletilmesine karar verildi:

  1. Artık yeni Diş hekimliği Fakültesi açılmasının Dekanlar Konseyi oybirliği ile istenmediğinin belirtilmesi

  2. YÖK’ün yeni Diş Hekimliği Fakülteleri için var olan kriterleri sağlamayan Fakültelere eğitim hakkı vermemeli.

  3. Diş Hekimliği Fakülte Lisans Eğitimi için ÖSYM sıralaması için barajın 50.000 olması

  4. Doktoralı Öğretim üyelerinin yeni açılan fakülteler için ya da tüm fakülteler için Üniversitelerde Uzmanlık eğitiminde yer almalarının sağlanması. Uzmanlıktan gelen- doktorasız öğretim üyelerinin DOKTORA eğitiminde yer almamasının sağlanması.

  5. Uzmanlıktan yetişen Öğretim üyeleri için Doçentlikte mutlaka Doktora yapma şartı gelmeli. Bütünleşik doktora programları hayata geçirilmeli.

  6. Doktoraya girişlerin daha objektif olması için bir merkezi sınav getirilmesi konusu Dekanlar Konseyi tarafından oylanmış ve oyçokluğu ile kabul edilerek (5 ret oyu) YÖK’e iletilmesi.

  7. Diş Hekimliği Fakültelerinin temel bilimler ders alt yapısının güçlendirilmesi ve klinik uygulamalarının artırılması için 6 yıla çıkarılması konusu ile ilgili YÖK’ün desteğinin istenmesi

  8. Köklü Diş Hekimliği Fakültelerindeki istekli olan Öğretim Üyelerinin belli sürelerle iyi şartlarla yeni fakültelerde belli sürelerle görevlendirilmelerinin sağlanması (Maaş haklarından ve hem kendi fakültesinin hem de görevlendirildiği döner sermayesinden faydalandırılması gibi).

  9. TUK Komisyonuna girecek Diş Hekimliği Üyelerinin seçiminde Dekanlar Konseyinin önerisi dikkate alınması

 2. Ders Müfredatlarının ve Ders Kodlarının Tüm Fakülteler İçin Benzer Olması ile İlgili Çalışmanın Yapılması Önerisi” görüşüldü ve “Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu” Syllabusları oluşturduktan sonra tekrar görüşülmesi konusunda oylama yapıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi (53 katılımda-11 ret)

 3. Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyinin yürütme kurulunun üyesi Prof. Dr. Ali ERDEMİR’in süresi dolması nedeniyle üye seçimi yapıldı:

Prof. Dr. Serdar TOROĞLU tek aday gösterildi.

Tek aday olduğu için Açık oylama yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek yapılan oylama sonucunda;

Prof. Dr. Serdar TOROĞLU Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi yürütme kurul üyeliğine seçilmiştir.

 1. Aşağıda belirtilen “Sağlık Bakanlığı ile Görüşülmesi Gereken Konular” üzerinde tartışılarak önce bu konuların “Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kurulun” da çalışılarak Raporlaştırılması ve daha sonra konunun ilgili mercilere iletilmesine oy birliği ile karar verildi.

  1. SUT Tebliğinde Ücreti Ödeme Yapılmayan Materyallerin (Greft, Mebran, İmplant, Ortodontik Malzeme, Mini Vida Plaklar, Beyazlatma Ajanlarının) Ödemesinde Fakülteler Arası Birlik ve Standarizasyonun Oluşturulması

  2. SGK Tedavi Ücreti Ödemelerinin Artırılması

  3. Performans Puanlarının SGK’nın Ödeyeceği Miktara Eşitlenmesi

 2. Bir sonraki toplantının Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 3. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN bir sonraki DDK toplantısını Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Ev sahipliğinde yapabileceğini bildirdi.

 4. Süreleri dolan Alt Kurullarla ilgili “Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu” , “Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kurulu” ve “Stratejik Yönetim Alt Kurulu” nun devam etmesi, üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına ve yine aşağıdaki görevlerin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir:

 5. 17. DDK Toplantısında raporunu sunan ve raporun sonucu Dekanlar konseyince ret edilen “DUS Soru Sayıları Düzenleme Kurulu”nun görevinin sonlandırılmasına ve süresi dolan ve herhangi bir çalışması bulunmayan “Hukuki Danışmanlık Alt Kurulu”nun kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ALT KURULU

Dalı Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı (Başkan)

Prof. Dr. Dr. M. İrfan KARADEDE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Serkan POLAT, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim (Üye)

Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Yurdanur UÇAR, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Fazıl Serdar GÜREL, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı (Üye)

Eğitim ve araştırma alt kuruluna verilen görevler

 1. DUÇEP-2016’nın örnek olarak alınan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Ders konuları içerisine gömülerek oluşturulacak bir rehberin tüm fakültelere uygulayabilecekleri bir örnek olarak hazırlanması

 2. DUÇEP-2016’nın geri bildirimlere göre 2018 güncellemesinin yapılması

HASTANE YÖNETİMİ VE MALİ İŞLER ALT KURULU

Prof. Dr. Gülfem ERGÜN, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Özer ALKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Mustafa Ercüment ÖNDER, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Tamer TÜZÜNER, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Nurdan Özmeriç KURTULUŞ, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı (Üye)

Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kuruluna verilen görevler

 • SUT Tebliğinde Ücreti Ödeme Yapılmayan Materyallerin (Greft, Mebran, İmplant, Ortodontik Malzeme, Mini Vida Plaklar, Beyazlatma Ajanlarının) Ödemesinde Fakülteler Arası Birlik ve Standarizasyonun Oluşturulması

 • SGK Tedavi Ücreti Ödemelerinin Artırılması

 • Performans Puanlarının SGK’nın Ödeyeceği Miktara Eşitlenmesi

 • SUT kalemlerinde güncelleme yapılması için çalışma yapılması

 • SUT dışı kalemler için standart oluşturulması

 • SUT fiyatlarında güncellemenin sarf malzeme alış fiyatlarındaki artışlar gözönüne alınarak tekrar yapılması

 • Kamu Satış Tarifesinde belirlenen tedavilerle ilgili puan çalışmasının yapılarak yöke yazılması.

 • Diş Hekimliği Fakültelerindeki Maliyet analizlerinin yapılması

 • YÖK’ün tedavi hizmetleri ile ilgili kullanılan ve kullanılamayan kodları ile ilgili tüm fakülteleri içeren bir çalışma yapılması

 • 18 yaş üstü ortodonti hastalarının tedavilerinin de resmi olarak ödenebilmesi konusunun dile getirilmesi

 • Döner sermayeli Kurumlarda Memur ve Doktorların sabit ek ödemelerinin genel bütçeden ödenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması.

 • YÖK döner sermaye çerçeve yönetmeliği hakkında çalışma yapılması

STRATEJİK YÖNETİM ALT KURULU

Prof. Dr. Serdar TOROĞLU, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı (Başkan)

Prof. Dr. Hakkı SUNAY, Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Selim ARICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Umut ASLAN Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Gülsüm AK İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Batu Can YAMAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Fazıl Serdar GÜREL, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEBAD Anabilim Dalı (Üye)