Olağanüstü Toplantılar

Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyi ÇEP-GEP Çalıştayı
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 13,14 Temmuz 2017, Eskişehir)
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Fazıl Serdar Gürel’in katılımıyla ÇEP-GEP çalıştayı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ başkanlığında düzenlendi.

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 1. Olağan Üstü Toplantısı
06 Temmuz 2017, Yüksek Öğretim Kurulu, Ankara

Başkan: Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 1 Olağan Üstü Toplantısı YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ ve başkan vekili Sayın Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU’nun katılımıyla “Diş Hekimliğinde Lisans ve Lisansüstü Eğitim” konu başlığıyla toplandı.

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 2. Olağan Üstü Toplantısı
(4 Ağustos 2017, Gazi Üniversitesi, Ankara)
Diş hekimliği fakültelerinde 5. yılını okuyan öğrencilerin, tıp fakültelerinde 6. yılını okuyan öğrenciler (Yüksek öğretim Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi) gibi ‘intörn’ sayılıp sayılmayacakları hususunda Burdur Milletvekili Bayram ÖZÇELİK. Tekirdağ Milletvekili Ayşe DOĞAN ve Trabzon Milletvekili Adnan GÜNNAR’ın katılımı ile Prof. Dr Zeynep YEŞİL DUYMUŞ başkanlığında dekanlar konseyi 2. olağanüstü toplantısı yapıldı.
Toplantıda:

  • Oy çokluğu ile (23 Evet 4 hayır oyu) diş hekimliği fakültelerinin 6 yıl olmasına,
  • Oy birliği ile son sınıf öğrencilerine genel bütçeden tıp fakültelerinde olduğu gibi ücret ödenmesine
  • 6 yıl eğitim için müfredat oluşturularak YÖK’ e sunulmasına.
  • Müfredat oluşturmak için komisyonun Prof. Dr. Alper Alkan,

Prof. Dr. Gülfem Ergun,
Prof. Dr. Metin Orha.
Prof. Dr. Gülsüm Ak.
Prof. Dr. Kürşat Er.
Prof. Dr. Serdar Toroğlu,
Prof. Dr. Ali Erdemir,
Prof. Dr. Tamer Taşdemir den oluşmasına karar verildi.

 

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 3. Olağan Üstü Toplantısı
(29 Ağustos 2018, Gazi Üniversitesi, Ankara)

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 3. Olağan Üstü Toplantısı 29 Mayıs 2018 tarihinde 13 Diş Hekimliği Fakülte Dekan, Dekan vekilleri ve Dekan Yardımcılarının katılımı ile Prof. Dr. Nimet Ünlü başkanlığında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ev sahipliğinde “Doktora ve Uzmanlık ile ilgili problemlerimiz ve çözüm önerileri” konu başlığıyla toplandı.