Önceki Yürütme Kurulları

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ (Başkan)
Prof. Dr. Metin ORHAN (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Ali ERDEMİR (Sekreter)
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY (Üye)
Prof. Dr. Gülfem ERGÜN (Üye)
Prof. Dr. Figen KAPTAN (Üye)
Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ (Üye)