Yürütme Kurulu Toplantıları

Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Kararlan
(28 Ağustos 2015)
Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu 28 Ağustos 2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Dekanlar Konseyi Çalışma İlkelerinin, ekteki şekliyle Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
 2. “Yürütme Kurulu Konseyin etkin çalışması için gerekli tedbirleri alır” maddesinin yönergemize eklenmesi için genel kurulda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
 3. Konsey internet sitesi için sponsor bulunmasına ve bu konuda görüşmeler yapmak üzere Prof. Dr. Serdar Üşümez’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 4. Kongre düzenleme ve mali işler hususunda, hukuki görüş sorulmasına oy birliği ile karar verildi.
 5. Konseyin daha kurumsal bir yapıya kavuşması ve etkin çalışabilmesi için Stratejik Yönetim Alt Kurulu kurulmasının Genel Kurul gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.
 6. Hukuki Danışmanlık Alt Kurulu’nun kurulmasına ve Genel kurul gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.
 7. Forum sitemizin aktif şekilde kullanamamasından dolayı, kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
 8. Sponsor desteği sağlanabilirse, internetten oylama, elektronik anket ve telekonferans sistemlerinin kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.
 9. Tıp Fakültelerinde öğrenci başına eğitim desteği sağlanması hususunun Konsey başkanı tarafından araştırılmasına oy birliği ile karar verildi.
 10. Konsey başkanı tarafından YÖK başkanından randevu alınmasına ve Yürütme Kurulu olarak yapılacak toplantıda ÖSYS barajı konusu ve diğer sorunların görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
 11. ‘Tıp – Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi” isminin Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’ olarak değiştirilmesi hususunda teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.
 12. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’sinde diş hekimi temsilinin artırılması ve SGK’da diş hekimliğinin daire başkanlığı olarak temsil edilmesi için girişimde bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.
 13. Yürütme Kurulu olarak ÖSYM başkanından randevu alınmasına ve daha önce DUS sınavı ile ilgili Konseyin aldığı kararlar ile görüşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 14. Konsey Genel Kurul toplantısının 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesinde yapılmasına karar verildi.

Prof. Dr. Necmi GÖKAY (Başkan)
Prof. Dr. Ümit ERTAŞ (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Serkan POLAT (Sekreter)
Prof. Dr. Serdar ÜŞÜMEZ (Üye)
Prof. Dr. Yağmur ŞENER (Üye)
Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ (Üye)
Prof. Dr. Bora ÖZTÜRK (Üye)

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı
(4 Ağustos 2017, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Toplantıda:

 1. Eğitim öğretim alt kumlu tarafından hazırlanan YÖK’den olumsuz cevap verilen diploma örneğinin üniversitelere bırakılmasına.
 2. Eğitim öğretim alt kurulu tarafından hazırlanan belirtke tabloları incelendi çok emek verilen bir çalışma olduğu ve her fakültenin belirtke tablolarında değişiklik yapabileceği,
 3. İntörnlük konusu görüşüldü ve öğleden sonra yapılacak toplantıda bilgi vermesi için Yıldırım Beyazıt Üniv. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Yrd. Doc. Dr. Ünsal Dönmez in davet edilmesine karar verildi.