Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nimet Ünlü (Başkan)

Prof. Dr. M. İrfan Karadede (Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Ali Erdemir (Sekreter)

Prof. Dr. Işıl Küçükay (Üye)

Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş (Üye)

Prof. Dr. Alper Alkan(Üye)

Prof. Dr. Nurdan Özmeriç Kurtuluş (Üye)