DDK, Mayıs 2010’da kurulmuştur.

DDK’nın amacı ülkemizde diş hekimliği fakültelerinin sorunlarına çözümler getirmek, Diş Hekimliği eğitim müfredatını günümüzün gerektirdiği şekilde düzenlemek ve Diş Hekimliği Fakülteleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek çözüm gerektiren konularda hızlı ve etkin bir paylaşım sağlamaktır.

DDK, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine bağlı diş hekimliği fakültelerinin dekanlarından oluşur.

22 Kasım 1908, Tıbbiye’de Muallimler Meclisinde ”Dişçi Mektebi” kurulması için müzakerelerin başladığı tarih olduğu için bugün Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 

Konsey toplantıları üye üniversitelerin ev sahipliğinde ve üniversite tarafından uygun görülen toplantı merkezinde yapılmaktadır. Dekanlar Konseyi YÖK te de mutlaka bir toplantısını YÖK başkanının katılımıyla yapar.

Evet. Türkiye ve KKTC’de bulunan tüm diş hekimliği fakültelerinin dekanları konsey üyesidir.

Prof. Dr. Nazan Ersin (Başkan)
Prof. Dr. Doğan Dolanmaz (Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Batu Can Yaman (Sekreter)
Prof. Dr. Tülin Taner (üye)
Prof. Dr. Kahraman Güngör (üye)
Prof. Dr. Nilüfer Özkan (üye)
Prof. Dr. Ömer Engin Bulut (üye)

Prof. Dr. Dr. M. İrfan Karadede

Prof. Dr. Nimet Ünlü

Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş