Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi Kararları – 04.05.2020

DİŞ HEKİMLİĞİ DEKANLARI KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

TÜM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNE HİTABEN 04.05.2020

Değerli Diş Hekimliği Öğrencileri,Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi, Ülkemizi de 10 Mart 2020 tarihi ile etkisialtına almıştır. Ülkemiz bu kapsamda çok sıkı önlemleri çok erken dönemde devreye sokaraksüreci başarı ile sürdürmüştür. Salgına karşı alınan en önemli önlemlerden biri de çok büyük birgenç nüfusa sahip ülkemizde örgün eğitim-öğretim süreçlerimize ara vermek olmuştur. 16 Mart 2020 tarihinde ara verilmek zorunda kalınan eğitim-öğretime, Üniversitelerimiz, Yüksek ÖğretimKurumumuzun (YÖK) aldığı kararlar doğrultusunda ve üniversitelerimizde halihazırda mevcutolan online alt yapılar ile derslere kaldıkları yerden uzaktan eğitim yöntemleri ile devametmişlerdir. Öğrencilerimizi haksız rekabetin olmadığı standardize edilmiş şekilde planlanmışeğitim ve sınav yöntemleri ile yeterli birer diş hekimi olarak mezun edebilmek için Diş HekimliğiDekanlar Konseyi Başkanlığınca tüm Diş hekimliği Fakültelerinde ortak kararlar alınmıştır. Tabii ki bu süreçten özellikle uygulamalı eğitimi ağırlıklı olan diş hekimliği fakülteleri ciddi şekildeetkilenmiştir. Tüm diş hekimliği fakültelerinde, öğretim üyeleri derslerini online olarak öğrencilerineaktarmaya başlamış ve uzaktan eğitim yöntemi ile teorik eğitim sürdürülmüştür. Sağlıkta insanüzerinde yapılması gereken uygulamaların dijital bir seçeneği maalesef ki bizim mesleğimiz içinsöz konusu değildir. Bu doğrultuda Yüksek Öğretim Kurumumuzun aldığı kararlar çerçevesinde uygulamalı eğitimin Diş Hekimliği Fakültelerinin tüm sınıfları için yüz yüze uygulamalı bir şekildeyapılmasına karar verilmiştir. Bu sürecin bittiği ve YÖK tarafından öğrencilerimizin fakültelerinedönecekleri tarihler açıklandığı anda tüm koruyucu önlemlerle birlikte öğrencilerimizin yarım kalanve yüz yüze yapılması gereken preklinik ve klinik uygulamaları için; fakülteler gerekliprogramlarını ve klinik düzenlemelerini yapmaktadır. Eğitimin her aşaması özenle gerekli yeterliliği sağlayacak şekilde dizayn edilmiş ve tüm hazırlıklaryapılmıştır. Pandemi nedeniyle aksayan uygulama eğitimlerinin nasıl tamamlanacağı ile ilgiliçalışma tüm diş hekimliği fakültelerinde standart şekilde yapılmaktadır. Yüz yüze eğitim başladığızaman yapılması planlanan preklinik ve klinik uygulamalı eğitimler, sınavlar ve mezuniyettamamıyla öğrencilerin asgari yeterli eğitimi almasını sağlayacak şekilde mağduriyete sebepvermeyecek şekilde özenle oluşturulmaktadır. Sürekli güncellenen bilimsel veriler doğrultusunda;klinik uygulamalarda öğrencilerinin durumu, hasta hekim prosedürü ile ilgili tüm ayrıntılar üzerindetitizlikle çalışılmakta, kurgulanmakta ve yüz yüze eğitimin başlaması beklenmektedir. Sınavlar vemezuniyet ile ilgili hiçbir belirsizlik yoktur. Mezuniyet, sevgili öğrencilerimiz yüz yüze eğitimlerindeklinik uygulamalarını ve sınavlarını başarı ile tamamladıklarında gerçekleşecektir. Son sınıfta olan sevgili öğrencilerimiz; sizlerin kaygı ve endişelerinizi anlıyoruz. Ancak evlerinizdebu kaygı ve endişelerin yerini tıpkı fakültelerinizdeymiş gibi programlı bir ders çalışma düzenininalması için biz öğretim üyeleri elimizden geleni yapıyoruz. Sizden sadece istenen; fakültelerinize döndüğünüzde yapılacak olan yüz yüze eğitim ve sınavlara şimdiden hazırlıklı olmanızdır.

Çok değerli 5. Sınıf öğrencilerimiz, hiç merak etmeyin, çok yakın bir zamanda yüz yüzeeğitimlerinizin ve sınavlarınızın tamamlanmasını takiben mezun olarak meslek hayatınıza adımatacaksınız. Bizler diş hekimliği klinik pratiklerinin başında sizlere ilk olarak hastalarınızın her türlübulaş riski olabileceğini, buna karşı kendinizi koruyabilmek için tüm kişisel koruyucu ekipmanlarınkullanımını ve çalışmalarınız boyunca tüm dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarını öğretiriz. Tümbu kurallara uyarak çalışmayı en iyi bilen meslek grubu olduğunuzu unutmamalısınız. Aslında COVİD-19 pandemi salgınında diş hekimleri açısından değişen çok büyük değişiklikler yoktur. Dişhekimleri olarak bulaş riski en yüksek grup olmaya ve bu mesleği yaptığımız sürece bu türbulaşlardan korunma önlemlerimizi alarak hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz.Mesleğimizin, diş hekimlerinin yaşam şekli olduğunu asla aklınızdan çıkarmamanızgerekmektedir. Öğrencilerimiz bir sağlık neferi olarak bu dönem yetişecek ve benzeri salgın dönemlerinde denasıl kendilerini koruyup hastaya faydalı olmaları gerektiğini de uygulamalı bir şekilde öğrenecekve mezuniyet sonrası her türlü şartta kendi güvenliklerini de sağlayarak çalışma yeterliliğine sahipolacaklardır. Klinik hasta tedavisi sırasında, kişisel koruyucu ekipmanlarınızı donanımlı bir şekildenasıl kullanıp uygulamalarınızı nasıl yapacağınızı, üst düzey sterilizasyon sağlanmış ortamdüzenini ve fiziksel mesafelerin korunarak nasıl çalışılabileceğini uygulamalı bir şekilde görecekve mezun olduğunuz zaman bu açıdan da tam donanımlı birer diş hekimi olacaksınız. Eksik kalan eğitiminizin tamamlatılması bizim bu topluma ve ailelerinize karşı borcumuz vesorumluluğumuzdur. Biz öğretim üyeleri olarak bu sorumluluk bilinciyle hem mezun olacaköğrencilerimiz hem de mezun olabilmek için 1. Sınıftan itibaren sıkı bir teorik ve pratik eğitimialarak başarıyla mezun olacağı güne hazırlanan diğer sınıflardaki öğrencilerimiz için tümgücümüz ve varlığımızla bu yeni normalleşme sürecine fakültelerimizi uyumlamak için gecesiyle gündüzüyle çalışmaktayız. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları Konseyi olarak öğrencilerimizin yaşadığı bu süreci onlarınlehine olacak ve aynı zamanda eğitimlerinde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilecek şekilde ortak birdil oluşturarak ve asla nitelikli eğitimden ödün vermeden, ama bu salgın sürecine uygun bazıesnekliklere de izin verecek şekilde yürütmeye çalışmaktayız. Pandemi sonrası örgün eğitime araverilme süreciyle birlikte, DDK Yürütme Kurulu ve DDK- Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu konuyla ilgili öğrencilerimizi kaygılandıran sorularına bir cevap metni oluşturmuşlardır. Bu metin DDKYürütme Kurulunca tüm Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlıklarına yollanarak web sayfalarındasizlerle paylaşmaları sağlanmıştır. Diş Hekimliği Dekanları Konseyi, tüm Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları ve saygıdeğer öğretimüyelerimiz sevgili öğrencilerimizin yanındadır; endişe edilecek bir durum yoktur, her şey kontrolümüz altındadır. Eğitim geleceğiniz dün olduğu gibi bugün de Diş Hekimliği Fakültelerinin saygıdeğer öğretim üyelerinin bilinçli, güçlü ve yetkin ellerindedir. Öğrencilerimizin yasal temsilcisive koruyucusu Diş Hekimliği Dekanları Konseyi, Dekanlıklar ve saygıdeğer öğretim üyelerimizdir.Öğrencilerimiz ve ülkemiz adına geleceğe umutla ve kararlılıkla bakıyoruz. Hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmamız dileği ile sevgilerimizle.

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu